VISI

Menjadi syarikat No. 1 di Selangor dalam menyediakan perkhidmatan pendawaian elektrik yang berimpak tinggi dengan meningkatkan kualiti perkhidmatan dan berdaya saing mengikut peredaran teknologi menjelang tahun 2023.

MISI

•Menyediakan perkhidmatan dan kepakaran dalam membantu Pemasangan Elektrik, Penyelenggaraan dan menyelesaikan masalah Pendawaian Elektrik.

•Menyediakan Kualiti Perkhidmatan bagi membantu menambah nilai kepada pelanggan atau pengguna berkaiatan dengan Pendawaian Elektrik Rumah, Premis atau Pejabat.

•Menjadi pilihan utama pelanggan di Selangor dalam membekal dan memasang Pendawaian Elektrik Domestik dan Indsutri.

OBJEKTIF

•Mengendalikan segala urusan kerja mengikut etika kerja dan nilai murni antara pembekal, pelanggan dan Tim.

•Memberikan kualiti perkhidmatan dengan menerapkan perlbagai jenis teknik pemasaran yang efektif dan menarik bagi mencapai kepuasan pelanggan.

•Sentiasa amal semangat kerja berpasukan yang amanah, produktif dan berkemahiran tinggi dalan menyelesaikan tugasan yang diberi.

•Peka terhadap masalah pelanggan berkaiatan dengan pendawaian agar dapat menyelesaikan masalah dan dapat meningkat pengetahuan dan mutu perkhidmatan dari masa ke semasa.

×