fbpx

VISI

Menjadi syarikat No 1 di Selangor dalam menyediakan perkhidmatan pendawaian elektrik yang menjadi pilihan utama pelanggan dengan meningkatkan kualiti perkhidmatan dan berdaya mengikut peredaran teknologi menjelang tahun 2026.

MISI

•Memberikan kepakaran dan kemahiran tinggi dalam membantu pemasangan elektrik, penyelenggaraan dan menyelesaikan masalah pendawaian elektrik.

•Menyediakan kualiti perkhidmatan bagi membantu menambah nilai kepada pelanggan atau pengguna berkaitan dengan pendawaian elektrik rumah, premis atau pejabat.

•Menjadi pilihan utama pelanggan di Selangor dalam membekal dan memasang pendawaian elektrik domestik dan industri.

OBJEKTIF

•Mengendalikan segala urusan kerja mengikut etika kerja dan nilai murni antara pembekal, pelanggan dan tim.

•Memberikan kualiti perkhidmatan dengan menerapkan pelbagai jenis teknik pemasaran yang efektif dan menarik bagi menambah bilangan pelanggan baru serta memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk pelanggan yang sedia ada.

•Sentiasa amal semangat kerja berpasukan yang amanah, produktif dan berkemahiran tinggi dalam menyelesaikan tugasan yang diberi.

•Peka terhadap masalah pelanggan berkaitan dengan perkhidmatan yang diberikan agar dapat menyelesaikan masalah dan dapat meningkatkan pengetahuan serta mutu perkhidmatan dari masa ke masa.

×